Po odstartování energetické krize jsme se zaměřili na maximální úspory energií v úsecích, kde máme vysokou spotřebu energií s ohledem na použité výrobní technologie. Jedním z nich je oddělení extruze, kde je nutný roztavený plast o teplotě 210° C, po dosažení správného rozměru vyráběných trubek, ochladit vodou ve vakuové vaně na teplotu kolem 25 °C.

Ochlazení vody zajištují 2 kompresorové chladiče o chladicím výkonu 2 x 44 kW a maximálním příkonu elektrické energie 2 x I 6,1 kWh. Délka spínáni kompresoru chlazení (spotřeba el. energie) je závislá na nastavení požadované teploty chladicí vody a teploty venkovního ovzduší.

Nově nainstalovaná technologie se označuje „Free cooling“. Free cooling (volné/přirozené chlazení) je využívání nízkých venkovních teplot pro výrobu chladu (chladícího média) v chladných obdobích bez nutnosti používání kompresorového chlazení. Při tomto druhu chlazení fungují pouze ventilátory, které nasávají vzduch skrz lamelový výměník s nemrznoucím médiem, ta své teplo odevzdává do vzduchu a tím se toto medium ochlazuje. Velkou energetickou nevýhodou standardního kompresorového chlazení je, ze při výrobě chladu fungují spolu s ventilátory i kompresory, které spotřebovávají několikanásobné více energie než samotné ventilátory u technologie Free cooling.

Nově instalovaný Free cooling o chladicím výkonu 89 kW má maximální příkon 2,7 kWh oproti maximálnímu příkonu kompresorového chlazení 2 x 16 kWh. Chladič je možno využívat od —25 °C do maximální teploty venkovního ovzduší 13 °C. Venkovní okruh Free coolingu je naplněn ekologickým nemrznoucím médiem a na technologie extruze je připojen přes nově nainstalovaný výměník uvnitř P1H1.

Při výpočtu energetických úspor jsme předpokládali chod chladičů 5 880 hodin/rok a využití Free cooling v čase, kdy teplota v Pelhřimově nepřesahuje teplotu 13 °C.

Dle statistik je odhad 3 650 hodin/rok. Jedna se o úsporu 126 480 kWh za rok, což je zhruba necelá hodinová produkce všech bloků vodní elektrárny Slapy.

Návratnost investice při ceně 6 Kč/kWh se pohybuje v rozmezí 2 – 2,5 roku a produkce C02 se touto realizací sníží o 14T 981 kg/rok.