OCHRANA OZNAMOVATELŮ

V souladu se zákonem 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (tzv. zákon o whistleblowingu) vytvořila společnost FIA ProTeam s.r.o. vnitřní oznamovací systém.
Zaměstnanci společnosti mají možnost využít následujících kanálů pro podávání oznámení:
⦁ elektronicky na e-mailovou adresu m.novakova@fiaproteam.cz;
⦁ písemně na adresu zaměstnavatele do vlastních rukou p. Marika Nováková, FIA ProTeam s.r.o., Matějkova 1992, 393 01 Pelhřimov;
⦁ písemně prostřednictvím schránek určených pro komunikaci s personálním oddělením umístěných v prostorách společnosti FIA ProTeam s.r.o.

Zároveň, pokud o to zaměstnanec požádá, je možné podat oznámení osobně u příslušné osoby paní Mariky Novákové.
Příslušnou osobou dle zákona o ochraně oznamovatelů byla jmenována paní Marika Nováková, tel. 727 940 774, e-mail: m.novakova@fiaproteam.cz.
Společnost FIA ProTeam s.r.o. přijímá oznámení pouze od zaměstnanců společnosti, kteří v době podání oznámení mají se společností uzavřenou pracovní smlouvu či dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

NAŠE HODNOTY

Orientace na zákazníka

Rozumíme potřebám řemeslníků a domácích kutilů v oblasti aplikace barev a dalších materiálů a uspokojujeme jejich potpávku našimi výrobky a řešeními.

Partnerství

Naše partnery činíme stále úspěšnějšími a to prostřednictvím cílené nabídky malířského nářadí určené pro konkrétní cílovou skupinu.

Zaměření

Nabízíme bohatý sortiment malířského nářadí a jako skupina ovlivňujeme celou naši branži. Toto zaměření vytváří naši identitu a dává jasný cíl a smysl naší práci.

Výkonnost

Naší snahou je činit malířské projekty úspěšnými, a to nás posouvá vpřed. Naše know-how ve vývoji, výrobě a distribuci malířského nářadí zajišťuje našim zákazníkům a partnerům rozhodující výhodu.