Společnost FIA ProTeam zavádí  tzv. Shop Floor Management (SFM). Jedná se o způsob řízení společnosti zaměřený na výrobu. V rámci něho budou využívány informační tabule a pravidelně organizovány schůzky klíčových pracovníků na všech úrovních. Hlavní přínosy SFM:

 

• snadno a včas odhalit problém
• řešení problému přímo na místě vzniku
• eskalace problému v krátkém čase k managementu společnosti
• úspora času při řešení problémů
• nastavení lepší komunikace v rámci celé společnosti
• zaměření energie na společné cíle
• zapojení všech úrovní pracovníků při stanování priorit

Více info v přiložené grafice.